Financiering & sponsoring

Eerst moet het meerjarenkostenplaatje duidelijk worden. Wanneer er vervolgens een beheerplan is opgesteld en goedgekeurd, zal de Vlaamse overheid een belangrijk deel van het onderhoud subsidiëren. Maar er zullen ook eigen inkomsten, bijvoorbeeld door het malen, én sponsors nodig zijn om de financiering rond te krijgen.