Onderhoud & renovatie

De molen draait en maalt weer. Maar er is continu klein onderhoud en periodiek renovatie van bepaalde onderdelen nodig.

Monumentenwacht voerde een inspectie uit en bezorgde een voorstel van meerjarenonderhoudsplan.

Op basis hiervan kunnen dan de prioriteiten bepaald en een beheerplan opgesteld worden. Dat is dan weer een basisvoorwaarde om subsidies van de Vlaamse overheid te kunnen ontvangen.